Сигнал–#877

Описание:

14 часа на обят ,рапица 30 % цъфнала

Снимки:

Видео: Местоположение: Между Крумово и Миладиновци Ямбол