Сигнал–#870

Описание:

Очаквани пръскания с инсектицид от вида циперметрин след 10ч. Отстояния на началото на масивите до пчелина са от 50 и 150 м

Снимки:, ,

Видео: Местоположение: 5603, 6245 Голям дол, България