Сигнал–#792

Описание:

Арендатора нарушава наредба 13, като пръска с инсектицид в непозволен времеви диапазон.

Снимки:,

Видео: Местоположение: Зетьово, България