Сигнал-2019-09-14-#607
 • Дата и час на подаване на сигнала: септември 14, 2019 12:00 am
 • Третирането е извършено на: няма данни
 • Третирането е наредено от: кмет
 • Уведомление: Не
 • Спазени ли бяха часовете за третиране: няма данни
 • Техника: няма данни
 • Пестициди: няма данни
 • Третирани култури: Стърнища
 • Цъфтеж на третирани култури: няма данни
 • Медоносни култури в близост до третирането: Да
 • Има ли голямо количество пълзящи пчели в пчелина: Да
 • Отслабнали пчелни семейства(над 20-30%), с масов подмор: 105 бр.
 • Отслабнали пчелни семейства(над 20-30%), почти без подмор: 0 бр.
 • Отровени пчелни семейства: 0 бр.
 • Липсващи пчелни семейства: 0 бр.
 • Общ брой отровени и липсващи пчелни семейства: 0 бр.
 • Общ брой отровени, липсващи и отслабнали пчелни семейства: 105 бр.
 • Получени заплахи срещу подаване на жалба: Не
 • Подадохте ли жалба в областната дирекция “Земеделие”: Не
 • Събра ли се комисия по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството: Не
 • Уведомен ли е ветеринарният лекар обслужващ пчелина: Не
 • Взети ли са проби за анализ от третирана растителност от комисията: няма данни
 • Пробите от отровени пчели са взети от: няма данни
 • Изпитани ли са пробите от отровените пчели в лабораторията: Не
 • Изпитани ли са пробите от третираната растителност в лабораторията: няма данни
 • Получено ли е обезщетение за нанесените вреди на пчелни семейства: няма данни
 • Източник на обезщетение: няма данни
 • Достатъчен ли е размера на обезщетението за пчелно семейство: няма данни

Допълнителна данни:

Все още няма добавени данни

Картата се зарежда, моля изчакайте

Leave a Comment