Сигнал-2019-04-26-#338
 • Дата и час на подаване на сигнала: април 26, 2019 12:00 am
 • Третирането е извършено на: април 25, 2019 8:00 am
 • Третирането е наредено от: няма данни
 • Уведомление: Не
 • Спазени ли бяха часовете за третиране: Не
 • Техника: Наземна
 • Пестициди: няма данни
 • Третирани култури: Царевица
 • Цъфтеж на третирани култури: Не
 • Медоносни култури в близост до третирането: Да
 • Има ли голямо количество пълзящи пчели в пчелина: Да
 • Отслабнали пчелни семейства(над 20-30%), с масов подмор: 120 бр.
 • Отслабнали пчелни семейства(над 20-30%), почти без подмор: 0 бр.
 • Отровени пчелни семейства: 0 бр.
 • Липсващи пчелни семейства: 0 бр.
 • Общ брой отровени и липсващи пчелни семейства: 0 бр.
 • Общ брой отровени, липсващи и отслабнали пчелни семейства: 120 бр.
 • Получени заплахи срещу подаване на жалба: Не
 • Подадохте ли жалба в областната дирекция “Земеделие”: Да
 • Събра ли се комисия по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството: Да
 • Колко часа след подаване на жалбата ви се събра комисията: 144
 • Уведомен ли е ветеринарният лекар обслужващ пчелина: Да
 • Взети ли са проби за анализ от третирана растителност от комисията: Да
 • Пробите от отровени пчели са взети от: ветеринарния лекар
 • Изпитани ли са пробите от отровените пчели в лабораторията: Не
 • Изпитани ли са пробите от третираната растителност в лабораторията: Не
 • Получено ли е обезщетение за нанесените вреди на пчелни семейства: Не
 • Източник на обезщетение: няма данни
 • Достатъчен ли е размера на обезщетението за пчелно семейство: няма данни

Допълнителна данни:

Все още няма добавени данни

Картата се зарежда, моля изчакайте

Leave a Comment