bee112.bg е отворен проект, който стартира като инициатива в Facebook, в отговор на зачестилите случаи на отравяния с химикали на медоносни пчели в България.

За кого е предназначен bee112.bg?

Проекта е разработен в помощ на пчеларите и техните организации в България.

Каква е целта на bee112.bg?

Консолидиране усилията за защита на пчелните семейства от отравяния.

Как работи bee112.bg?

Основната функция на bee112.bg е фокусирана около изграждането на онлайн регистър на случаите на пчелни отравяния и масови измирания на медоносни пчели в България. Платформата е отворена за всички пчелари, чиито пчелини са станали жертва на отравяния. Целта на регистъра е да се води централизирана статистика и да се проследява развоя на всеки отделен случай във времето от възникването до разрешаването му.

Кой финансира bee112.bg?

Проекта е изграден с подкрепата на малка група пчелари и любители на пчелния мед, които с общи усилия обезпечиха финансово съществуването на проекта през 2019г., събирайки нужната сума за онлайн пространството и името на сайта.

Фонд bee112.bg

До тук сме събрали 280 лв (62%) от краткосрочната цел от450лв за 2020г.

Тази сума покрива разходите по наема на сървър и име на сайта, както и ползването на SSL сертификат и други разходи свързани с работата на сайта за 2019г. Предстои да заплатим наема за името и сървъра на сайта за 2020г.

Хора и организации подкрепили финансово bee112.bg:

име сума
Евгений Гаркавенко 50 лв.
Веселин Василев 50 лв.
Даниела Челебиева 20 лв.
Олег Симеонов 20 лв.
Николай Гайдов 20 лв.
Христофор Павлов 20 лв.
Ана-Мараия Фичева 50 лв.
Станислав Латев 2 кг. мед
Калин Колев 20 лв.
Велко Христов 30 лв.
Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.450лвRaised 280лв towards the 450лв target.280лвRaised 280лв towards the 450лв target.62%

Финансова подкрепа: Сума
Финансова подкрепа за развитието на bee112.bg BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

ePay IBAN:BG98 ESPY 4004 0023 1574 21, BIC: ESPYBGS1

*последно обновено на: 10/08/2019 в 18:45 ч.