За връзка с екипа разработващ платформата, въпроси и предложения, можете да се присъедините към Facebook групата:
facebook.com/groups/bee112.bg

За връзка с администратора на сайта, можете да позлвате следната форма: