Регистрирайте се в платформата за да сигнализирате за инцидент с пчелни натравяния.

Инциденти с отравяния на пчели в България:

Последно входирани сигнали в системата:
Дата/#ИН Поразени пчелни семейства
Сигнал-2020-05-11-#678
Сигнал-2019-09-14-#607
Сигнал-2019-08-17-#587
Сигнал-2019-06-28-#569
Сигнал-2019-04-26-#338
Сигнал-2019-04-20-#216

Сигнали за нарушения на Наредба №13

*от 26 Август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности.